Prices and Opening Hours

Bảng giá
Ngày thường – 2,815,000 VND
Cuối tuần và ngày lễ – 3,715,000 VND
Bao gồm Phí sân/Caddy/Xe điện

Giờ mở cửa
6am – 7:30pm
6am – 9:30pm (Thứ Tư & Thứ Bảy)

Giờ mở cửa có thể kéo dài trong những ngày có giải đấu. Hệ thống đèn chiếu sáng vận hành theo lịch mở cửa cho phép gôn thủ choi hết vòng gôn.

Xem Bảng Giá